dc15079e632bc39578b46b25c26556b9
photo_2016-05-06_00-29-24
f97b578a69250673927d8395c9098e18

بسم الله الرحمن الرحيم
هوالرزاق

معرفی پیمانکاری استیل سازه

پیمانکاری استیل سازه سازنده ونصاب انواع  اسکلت فلزی  جوشی و پیچ و مهره ای در تناژهای سبک و سنگین و ساخت مخزن وانواع سوله درمحل کاروکارگاه میباشد

پیمانکاری استیل سازه سالهاست که به لطف خدا توانسته است درتهران وسایر شهرستان ها سازه فلزی درتناژهای کم در کوچه وپس کوچه تا تناژهای بزرگ درسطح های بزرگ تر اجرا نماید.

 • پروژه های پیچ ومهره
  پروژه های پیچ ومهره
 • پروژه های پیچ ومهره
  پروژه های پیچ ومهره
 • پروژه های پیچ ومهره
  پروژه های پیچ ومهره
 • پروژه های تقویتی وخورده کاری
  پروژه های تقویتی وخورده کاری
 • پروژه های تقویتی وخورده کاری
  پروژه های تقویتی وخورده کاری
 • پروژه های تقویتی وخورده کاری
  پروژه های تقویتی وخورده کاری
 • پروژه های جوشی
  پروژه های جوشی
 • پروژه های جوشی
  پروژه های جوشی
 • پروژه های جوشی
  پروژه های جوشی
 • پروژه های شهرستانی
  پروژه های شهرستانی
 • پروژه های شهرستانی
  پروژه های شهرستانی
 • پروژه های شهرستانی
  پروژه های شهرستانی

پیمانکاری استیل سازه

سازنده و نصاب سازه های فلزی، در تهران و سایر شهرستان ها(درکارگاه ودرمحل کار)

تلفن :

09123068706

09121059791

09123279896

آدرس ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09123068706: شماره تماس جهت انتقال فایل ونقشه بانرم افزارهای اجتماعی نظیر تلگرام و...

آدرس کارگاه :تهران-کهریزک -60 متری شورآباد

 

عزیزان میتواننداز طریق

تلگرام شماره

09123068706

یا ایمیل:steelsaze@yahoo.com

یا فرم استعلام

نقشه بفرستندو قیمت دریافت کنند 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل