مقالات وب سایت

قیمت ساخت اسکلت فلزی                 

قیمت ساخت ونصب اسکلت فلزی به چند صورت مابین کارفرما وپیمانکاربسته میشود

الف:به صورت کیلویی براساس برگ باسکول :

پیمانکاران اسکلت فلزی اکثرا قرارداد خود را به صورت کیلویی بر اساس برگ باسکول با کارفرا منعقد میکنند چراکه در این روش قیمت محاسبه شده پایانی که برای پیمانکارلحاظ میگردد براساس برگ های باسکولی خروجی از کارگاه ساخت  اسکلت فلزی میباشد.به این شکل  که پس از بارگیری -تریلی ها روی باسکول دیجیتال میروند ودردونوبت به صورت پر وخالی برگ باسکول برای تریلی حامل بار صادر میگردد که وزن خالص دران ها چاپ میگردد.ودرانتها زمانی که تمامی محصولات ساخته شده توسط این روش بارگیری شد وباسکول شد مجموع وزن نهایی که برای پیمانکار از طرف کارفرما لحاظ میگردد مجموع تمامی ای قبض باسکول ها میباشد.

شاید بپرسید که چرا اکثرا پیمانکاران مصرند که ملاک توزین نهایی اسکلت فلزی  انها براساس قبض باسکول باشد. که دراینجا به چند مورد از انها اشاره میگردد.

1.وزن جوش:در یک سازه  اسکلت فلزی که بایستی قطعات به هم جوش بخورند ومحصول نهایی مثل ستون وپل ساخته شود مسلما درتناژهای بالا سیم جوش های زیادی باید استفاده شود به عنوان مثال برای جوش وتکمیل  یک ستون از پارت اول شاید دربعضی از پروژها مثبت ومنفی 10سیم هم مصرف شود که وزن تقریبی یه قرقره از سیم ها 15کیلوگرم میباشد.حال دریک سازه به طور مثال که 40ستون دارد چیزی در حدود   40*15=600kg   فقط وزن جوش ستون ها درپارت اول میشود

2.وزن رنگ :دریک سازه فلزی بایستی کلیه المانها رنگ کاری شوند که با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر مقدار رنگ  استفاده شده برای سازه براساس میکرون این ایتم به پیمانکار ارائه میگردد.که پیمانکاربرای سازه ممکن است دبه های زیادی برای رنگ کاری استفاده کند که این دبه های رنگ به صورت معمول دبه های  20تا 25کیلویی است .که بطور مثال ممکن است برای رنگ کاری  یک ستون از پارت اول یک پروژه باتوجه به میکرون های متفاوت ممکن است 3/1   یک دبه رنگ 20کیلویی استفاده گردد مثلااگربرای 3ستون یک دبه20کیلویی استفاده شود هرستون به طور تقریبی 6کیلوگرم رنگ ومحلول ان بنزین استفاده میشود.

3.وزن :fixture یاهمان دیاغ های داخلی ستون که برای قائمه نگه داشن ورق جان به بال ستون مورد استفاده قرارمیگیرند وهمچنین وزن نردبان ستون که با استفاده از تسمه به ستون برای بالا رفتن جوش میشوند که البته وزن قابل توجهی ندارند.

حال با توجه توضیحات بالا میبینیم که مجموع وزن جوش ووزن رنگ ووزن فیکسچر درمجموع وزن قابل توجهی است برای پیمانکار اسکلت فلزی

به طور مثال دریک سازه 200تنی شاید میانگین 3تن وزن مقادیر ذکرشده در بالاگردد که به طور مثال اگر قیمت دستمزدی پیمانکار برای یک سازه 200تنی کیلویی 1500تومان باشد میبینیم که دستمزد اجرایی این سه ایتم 4.5 میلیون تومان به صورت میانگین قابل محاسبه میباشد.                             4.5میلیون تومان    =  3تن*1500

4.در روش باسکول پیمانکارمطمئن میباشد که به حق کارکرد وزنی خود میرسد و احتمال اینکه اشتباهی در توزین کار انجام شده برای وی بوجود امده باشد از بین میرود چرا که اواحتمال میدهد در وزن اعداد وارقام ریزمتره با باسکول حقیقی مغایرت داشته باشند ویا اینکه دفترفنی در محاسبات اشتباه کرده باشد

ب:براساس ریزمتره :

دراین روش وزن کل اسکلت فلزی توسط دفتر فنی متره میشود که همان ملاک محاسبات ریالی میباشد البته در این روش بعضی از کارفرمایان برای وزن جوش ورنگ یک درصد توافقی برای پیمانکار درنظر میگیرند

برای محاسبه ریزه متره میتوان به صورت دستی وهم به صورت کامپیوتری این کاررا انجام داد. درروش دستی برای بدست اوردن وزن هر قطعه میتوان از فرمول    طول*عرض*ضخامت*وزن مخصوص(7850)

وزن اجزا رامحاسبه کرد یا انکه به وسیله کامپیوتر بااستفاده ازنرم افزارها مثلا tekla structure نقشه را مدل کنیم واز ان خروجی بگیریم

پ:به صورت توافقی یا کلی یا اصطلاحا چکی :

 

دراین روش که برای سازه های با تناژپایین یا پروژه های تقویتی یا خورده کاری مرسوم است .پیمانکار با توجه به مدت زمان اجرایی ودرنظر گرفتن تمامی هزینه ها وسود کار مبلغی را به صورت کلی یا همان چکی به کارفرما ارائه میدهد.

 

:امام صادق علیه السلام

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست./وسائل الشیعه، ج 7، ص 197

اللهم صلی علی محمد وال محمد

support