مقالات وب سایت

قرارداد ساخت اسکلت فلزی

{این قرارداد نمونه قرارداد ساخت اسکلت فلزی پله فرار اجرایی پیمانکاری استیل سازه میباشد که عکس هایی از ان درقسمت پروژه های جوشی قابل مشاهده است.}

 

قرارداد ساخت ، حمل و نصب سازه پله فرار غربی

این قرارداد در تاریخ                   فی مابین اقای                       به شماره ملی                                وشماره تماس                                   وبه نشانی                               

                از یک طرف به عنوان کارفرما و آقای                         دارای شماره ملی                 وشماره تماس                                 و به نشانی

                                                                                                       .که منبعد در این قرارداد پیمانکار اسکلت فلزی نامیده می‌شودو با شرایط ذیل منعقد گردید 

ماده 1ـ موضوع قرارداد:

  عبارتست ازاجرای پله فرار به صورت دستمزدی {بدون مصالح}   شامل ساخت اسکلت فلزی شامل ستون و تیر ازIPBL ، IPE و ساخت و نصب باد بند وتير ريزي شامل تير هاي اصلي وشمشيري بر اساس نقشه و و مشخصات ارائه شده از سوی کارفرما. اسکلت فلزی در کارگاه ساخت پیمانکار ساخته و پس از زنگ زدائی با رنگ زینکرومات به ضخامت 75 میکرون رنگ آمیزی میگردد . کلیه هزینه های ساخت ، زنگ زدائی , رنگ آمیزی ، حمل ، نصب ، جرثقیل ، الکترود ، دینام و ….. که برای تکمیل اسکلت مورد نیاز باشد ، بعهده پیمانکار می باشد . نصب ده عدد صفحه ستون روی سطح قائم دیوار برشی هرکدام دارای 8 عدد رول بولت 16 بعهده پیمانکار می باشد . پرت مجاز 3% می باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

    زمان اجرای موضوع عملیات 20 روز تقویمی از موعد ابلاغ قرارداد و تحویل مصالح فلزی به کارگاه ساخت اسکلت فلزی پیمانکار می باشد .

تبصره : ایام تعطیلات جزء روز کاری محسوب میگردد و پیمانکار مجاز به متوقف نمودن عملیات موضوع قرارداد درجمعه ها و ایام تعطیل نمی باشد .

ماده3- تعهدات کارفرما :

- تامین مصالح فولادی و تخلیه در کارگاه ساخت پیمانکار .

- پرداخت حق الزحمه یا بهای کارکرد پیمانکار (براساس برگ باسکول خروجی از کارخانه ساخت اسکلت فلزی).

- فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت اجرای صحیح و سریع عملیات موضوع قرارداد. 

- معرفی يک نفر نمايندۀ تام الاختيار به پیمانکار (جهت پاسخگويی، ايجاد هماهنگيهای لازم، دريافت(ارائۀ کليۀ مکتوبات رسمی و نيز نظرات کارفرما) همزمان با انعقاد قرارداد.

- کارفرما تعهد می نمايد که تمامی خواسته ها، پیگیریها و نظرات خویش(که در چهارچوب مفاد این قرارداد می باشند) را به صورت مکتوب و طی ساعات کار اداری، به پیمانکار منعکس نماید.

ماده4- تعهدات پیمانکار :

 1-پیمانکار با امضا این قرارداد ابراز می دارد از کلیه نقشه های اجرایی و همچنین مشخصات فنی کار کلاً و جزءً اطلاع حاصل و دستور کارهای اجرایی که ضمن عملیات از طریق کارفرما به او ابلاغ می گردد، اجرا نماید و پیمانکار اعلام می دارد که دارای توان و تشکیلات لازم برای اجرای موضوع پیمان می باشد. 

2- پیمانکاراسکلت فلزی می بایست نماینده واجد شرایط به کارفرما معرفی نماید که اختیارات کامل داشته و به صورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد. و بايستي كارها تحت سرپرستي و نظارت مستقيم او انجام پذيرد.  مسئول مستقر در کارگاه باید حداقل ده سال سابقه کار و نظارت در موضوع پیمان را داشته باشد . لازم به ذکر می باشد کارگاه از طرف کارفرما نزد بیمه گر، بیمه حوادث می شود . ولی پیمانکار موظف است از کارگران ماهر و مجرب استفاده نماید و کلیه تدابیر ایمنی جهت حفظ و سلامت خود و سایر پرسنل کارگاه را رعایت نموده که درغیر اینصورت مسئول وقوع هرگونه حادثه جانی و مالی، پیمانکار خواهد بود. 

3- پیمانکاراسکلت فلزی موظف است کلیه شرایط اجرای کار را به نحوی انجام دهد که به عملیات گروه های دیگر و مصالح، لطمه و زیان نزند. در غیـر اینصورت مبلـغ خسارت از صورت وضعیت کسر خواهـد شد. حـداکثر پرت مصالح 3% می باشد و پرت خارج از حد متعارف ، محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میگردد .

4- پیمانکار موظف است اجرای کار اسکلت فلزی را طبق برنامه زمان بندی مصوب پیوست قرارداد اجرا نماید . تامین نیروی انسانی خبره به تعداد مکفی و ابزار و تجهیزات لازم جهت اجرای موضوع قرارداد وفق برنامه زمان بندی بعهده پیمانکار می باشد .

5- پیمانکار موظف است کلیه حق و حقوق ( دستمزد و بیمه طبق قانون کار) پرسنل خود را پرداخت نموده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. پیمانکار موظف می باشد از کارگران مجاز استفاده نماید. پرداخت هزينه هاي مربوط به رفت و آمد افراد پیمانکار در خارج و يا داخل پروژه ، هزينه اسکان و غذاي افراد بعهده پیمانکار مي باشد.

6- در صورتیکه پیمانکار حقوق و دستمزد پرسنل اجرایی خود را پرداخت ننماید کارفرما می تواند از محل صورت وضعیتهای پیمانکار حقوق پرسنل را پرداخت نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 

7- لازم به ذکر می باشد کارگاه از طرف کارفرما نزد بیمه گر، بیمه حوادث می شود . ولی پیمانکار موظف است از کارگران ماهر و مجرب استفاده نماید و کلیه تدابیر ایمنی جهت حفظ و سلامت خود و سایر پرسنل کارگاه را رعایت نموده که درغیر اینصورت مسئول وقوع هرگونه حادثه جانی و مالی، پیمانکار خواهد بود. 

8- پیمانکار موظف است کلیه وسایل حفاظتی و ایمنی لازم را در اختیار کارگران و عوامل خود قرار داده و ایشان را ملزم به استفاده از آنها نماید. بدیهی است مسئولیت حقوقی و مالی هرگونه حادثه که در اثر سهل انگاری یا عدم احتیاط برای اشخاص رخ دهد، به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی را در این مورد نخواهد داشت . کسب رضایت شاکیان خصوصی و پاسخگویی درنزد مقامات قضایی از ناظر حقوقی به عهده پیمانکار می باشد. 

9- ساخت اسکلت فلزی با جوش   co2 یازیر پودری و به صورت کارخانه ای بر عهده پیمانکار می باشد.

10- رعایت آئین نامه های حفاظت عمومی و بهداشتی از وظایف پیمانکار بوده و کارفرما در این موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و پیمانکار موظف است نسبت به پاکسازی ومرتب سازی قسمت مربوطه اقدام نماید.  

11-پیمانکار متعهد است اعلام نیاز مصالح مورد نیاز اسکلت فلزی را بصورت هفتگی به کارفرما ارائه نماید و نباید در ارائه سفارش خرید بنحوی عمل نماید تا روند اجرا بدلیل کمبود مصالح دچار وقفه گردد. 

12- پیمانکار ملزم به رعایت ضوابط مندرج درمشخصات فنی کارهای ابنیه ، نشریه شماره 55  ، و مقررات ملی ساختمان در فعالیتهای ذیربط می باشد. 

13- هزینه حمل مصالح از داخل کارگاه ساخت اسکلت فلزی تا محل نصب اسکلت فلزی به عهده پیمانکار میباشد. 

14- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را به کارفرما معرفی نماید و مسئولیت حسن اخلاق و رفتار و صلاحیت فنی پرسنل خود را عهده دار باشد. ضمناً کلیه پرسنل موظف به رعایت مقررات کارفرما در کارگاه می باشند.

ماده 5ـ مبلغ قرارداد :

   مبلغ پیمان با توجه به     کیلوگرم وزن اسکلت و بازاء هر کیلو گرم               ریال بالغ بر                           ریال می گردد.  مبلغ مذکور تا 20 درصد قابل افزایش یا کاهش در قالب حجم عملیات می باشد . تناژ دقیق پس از اجرا براساس برگ باسکول های خروجی از کارگاه ساخت اسکلت فلزی ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .لازم به ذکر است قیمت (به پیوست) به صورت خالص می باشد و هیچگونه افزایش بهایی به این قرارداد مترتب نخواهد بود. 

ماده 6 - نحوه پرداخت:

الف :20درصد به عنوان پیش پرداخت .

ب :متناسب با پیشرفت فیزیکی با ارایه هر صورت وضعیت نسبت به تهیه ریز متره اقدام نموده و آن را همراه با صورت وضعیت ارائه نماید که پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد. 

تبصره: از هر پرداخت به میزان 10% سپرده حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری می گردد .  پس از صورتجلسه تحویل موقت و تایید کارفرما 5% سپرده حسن انجام کارآزاد و الباقی پس از اتمام دوره تضمین یک ماهه قابل پرداخت می باشد . 

ماده 7- حوادث و اتفاقات قهریه ( فورس ماژور ) :

   در صورت بروز هرگونه اتفاقی که طبق تعاریف حقوقی قانون تجارت فورس ماژور نامیده شود ، مدت مذکور در ماده 2 با توافق طرفین تغییر خواهد یافت .

ماده 8- موارد فسخ پیمان:

1- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.

2- عدم اجرای دستورات کارفرما و تعطیل نمودن کارگاه.

3- تاخیر در شروع عملیات بیش از 3 روز از مدت پیمان.

4- عدم رعایت موازین اسلامی و اجتماعی در کارگاه.

تبصره: درصورت فسخ پیمان سپرده حسن انجام کار، به نفع کارفرما ضبط می شود.

ماده 9 – حل اختلاف :

   درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع اختلاف ناشی از نحوه اجرا و یا نقشه و یا اسناد مربوط به قرارداد باشد و یا اینکه در ارتباط با عدم و یا تاخیر در اجرای تعهدات طرفین باشد بدواً از طریق مذاکره مستقیم سپس از طریق معرفی داور از سوی طرفین و ثالثاً نظریه داور ثالث که از سوی داوران طرفین و یا از طرف مرجع ذیصلاح قانونی تعیین می گردد قاطع دعوی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد. 

ماده 10– نظارت :

  نظارت بر حسن اجرای کاراسکلت فلزی و تائید صورتهای کارکرد برعهده دستگاه نظارت کارفرمامی باشد .

ماده 11– اقامتگاه قانونی :

   هرگونه ابلاغ به نشانی طرفین که درمقدمه این قرارداد درج گردیده ، معتبر و قانونی است . طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی ظرف مدت 10 روز یکدیگر را آگاه سازند .

 

    * این قرارداد دریازده ماده و سه تبصره ، جمعاً سه صفحه و در سه نسخه تنظیم گردید و به امضاء طرفین رسید و هر نسخه دارای حکم واحد است .

 

                                                                                                     کارفرما                                                                                          پیمانکار                                                                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

:امام صادق علیه السلام

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست./وسائل الشیعه، ج 7، ص 197

اللهم صلی علی محمد وال محمد

support