تماس با استیل سازه

پیمانکاری استیل سازه

سازنده و نصاب سازه های فلزی، در تهران و سایر شهرستان ها(درکارگاه ودرمحل کار)

تلفن :

09123068706

09121059791

09123279896

آدرس ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09123068706: شماره تماس جهت انتقال فایل ونقشه بانرم افزارهای اجتماعی نظیر تلگرام و...

آدرس کارگاه :تهران-کهریزک -60 متری شورآباد