تصاویری از نمونه کارها
ساخت ونصب خرپاهای 16متری
پروژه تقویتی،شرکت تولید دارویی...
اجرای آسانسور های برج های حج و...
اجرای شمع برای پایداری گود
خرپشته بیمارستان تهرانسر